Какво означава Таекуондо „Таекуондо или пътят на самозащита с крака и ръце“.

Текуондото не включва просто физически бойни умения, то е и начин на мислене и живот. Чрез дисциплинирано обучение Таекундото подобрява както ума и тялото, така и оказва голямо значение за развитието на характера. Практикуващите се учат на самоконтрол, самодисциплина, доброта и смирение.

Таекуондо е подходящ спорт за децата. Те се учат на издръжливост, бързи реакции и уважение към себе си и останалите. Таекуондото е и един добър начин за възрастните да увеличат тяхната физическа издръжливост..

Таекуондо като спорт

Таекуондото е олимпийски спорт предлагащ изобилие от възможности за съревнование .

Таекуондо като образователен метод

Таекуондо тренира тялото, но развива и ума, с цел трениращият да се превърне в по-зрял човек. Чрез такекундото децата получават шанс за изграждане на характер и придобиват важни морални ценности.

Ретроспекция на таекуондо, като спорт

Развитие като международен спорт

1970
– Проведено е първото световно първенство по таекундо -25 май 1973
– Световната федерация по Такуондо ( WTF ) е създадена 28 май 1973

1980
– Световната федерация по Такуондо ( WTF ) получава признаване от Международния олимпийски комитет ( МОК) на 83-ата Генерална сесия в Москва . 17 Юли 1980
– Таекундо е приет като демонстративен спорт през 1988 на олимпийски игри в Сеул в среща на Борда на МОК . 5 февруари 1982

История на Таекуондо

Таекундото е изкуството на самозащита , който произлиза от Корея. Той е един от най-старите бойни изкуства в света.
Един от най-ранните улики на съществуване Таекуондо е стенопис върху стената на една гробница , която е построена от Корейското царството Koguryo ,между 37 и 66 г. пр. Хр. Чертежът показва две цифри една към друга в Таекуондо стил позиция . Други рисунки в гробницата показват униформи , подобни на тези, използвани в съвременното Таекуондо.

Последователност на коланите
Таекуондо коланите са в съответствие с нивото на майсторството демонстрирано от практикуващите. Ниските нива са от ниво 10 то до ниво 1, а високи са от най-ниската категория 1 „Дан“ или 1 „PООM“ до най-високото 4 „Дан“ или 4 „PООM“. „Дан“ и „PООM“ означава едно и също нещо, но терминът „PООM“ се използва за децата на и под 15 годинишна възраст, докато терминът „дан“ се прилага за всеки на 16 или повече години.

Всяко ниво има своя собствена форма „Пумсе“, предварително определен набор от движения, които могат да се използват срещу въображаем противник. Различните цветни колани са в зависимост от достигнатото ниво.